Armeija ja sotilaat

Vaikka jokaisen rodun armeijat eroavat kovasti toisistaan, hyödyntävät kaikki selkeyden vuoksi samoja sotilasarvoja. Nämä ovat Ceruleanissa korkeimmasta alkaen kenraali, kapteeni, luutnantti, kersantti ja tittelitön rivisotilas.

Vampyyreistä kaikki sukupuoleen katsomatta käyvät sotilaskoulutuksen ja lähes jokainen on arvoltaan vähintään rivisotilas. Useimmat käyvät kuitenkin pitemmän koulutuksen ja tätä pidetään yleisesti normina, mutta poikkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi Ragenin maagit sekä aatelisperheisiin nuorina adoptoidut tytöt käyvät harvemmin tavallista sotilaskoulutusta, heille tyypillisempi tie on joko vakoojan tai maagisoturin koulutus. Aatelistytöt eivät käy sotilaskoulutusta välttämättä lainkaan, sillä heille on tärkeämpää opiskella esimerkiksi politiikkaa tai kaupankäyntiä. Vampyyrien armeijaa pidetään kuitenkin suurimpana koko Ceruleanin maailmassa ja heitä johtaa kenraali-ruhtinas Zahael Mustasielu.

Haltioiden keskuudessa kuka tahansa voi käydä sotilaskoulutuksen, mutta naissotilaat ovat vähemmistössä. Monet erityisesti korkea-arvoiset sotilaat toimivat ruhtinasperheen henkivartijoina sekä tekevät diplomaattisia vierailuita muille alueille. Haltiasotilaiden erikoispiirre on ns. metsävartijajoukot, jotka ovat erikoistuneet metsätaisteluihin ja väijytyksiin. He toimivatkin rajavartijoina. Haltioiden armeijaa johtaa kenraali Nienna.

Kääpiöista vain miehet käyvät sotilaskoulutuksen. Kääpiöiden mielestä naisista ei ole sotilaiksi, vaikka muutoin kääpiönaiset ovat hyvin tasa-arvoisessa asemassa esimerkiksi töiden suhteen. Harva nainen uskaltautuu siis hakeutumaan sotilasuralle ja heitä ei hyvällä katsota. Kääpiösotilaat ovat erikoistuneet hyvään puolustukseen ja he osaavatkin rakentaa erinomaisia väliaikaisia linnoituksia. Kääpiöt tunnetaan myös erinomaisesta aseenvalmistustaidosta. Kääpiöiden armeijaa johtaa ruhtinas Peregrin.

Ihmisten keskuudessa sotilaaksi ryhtyminen on usein paras tapa selviytyä hengissä, erityisesti näin sodan jälkeen, kun ajat muuttuivat levottomiksi ja ihmiset joutuivat lähes vainotuiksi. Sanotaan kuitenkin, että lyhytikäisyydestään huolimatta ihmiset ovat erittäin sitkeitä sotilaita ja heitä ei aivan helpolla kukista, sillä heidän tiimityöskentelynsä on saumatonta ja tietämys vihollisesta yleensä hämmentävän hyvä. Ihmisten sotilasjoukot ovat nykyään kaikkein pienimmät valtaroduista ja heitä johtaa ruhtinatar Gracia sekä kenraali Ewan Moreisha.

Avioliitto ja perhe

Huolimatta eroista eri rotujen välillä, on suhtautuminen rotujen välisiin avioliittoihin hyvin kielteistä kaikkien valtarotujen keskuudessa.


Vampyyrit

 

Vampyyrit eivät kykene lisääntymään luonnollisesti, ainoastaan muuttamalla ihmisiä vampyyreiksi. Toistaiseksi ei ole todisteita siitä, että muiden rotujen edustajia on mahdollista muuttaa. Vampyyrit muodostavat kuitenkin perheitä adoption kautta. Avioliitot ovat pitkälti järjestettyjä osapuolten ottovanhempien toimesta tai muutoin poliittisesti/taloudellisesti hyödyttävä sopimus osapuolten välillä. Rakkausavioliitot ovat hyvin harvinaisia, sillä rakkaus ei ole tunteena vampyyreillä kovinkaan vahva. Perhettä kuitenkin arvostetaan ja erityisesti mainetta ja kunniaa halutaan pitää yllä. Tragediat eivät kuitenkaan ole harvinaisia tämän ylpeän ja häikäilemättömän rodun keskuudessa.

 

Erityisesti aatelissuvuissa perheen pään titteli periytyy lähes poikkeuksetta aina vanhimmalle lapselle, tai vanhimmalle pojalle. Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat harvinaisia, mutta eivät varsinaisesti kiellettyjä tai paheksuttuja. Myös moniavioisuutta esiintyy aatelispiireissä, mutta se on varsin harvinaista.

 

Haltiat

 

Haltioiden suhtautuminen perheeseen ja varsinkin avioliittoon on hyvin konservatiivinen. Järjestetyt liitot ovat todella yleisiä, joskin joitain rakkausavioliittojakin on. Naimattomia äitejä hyljeksitään avoimesti ja näitä usein painostetaan avioitumaan, jotta perheen maine ei menisi. Naimattomia naisia ei myöskään yleensä hyväksytä korkea-arvoisiin tehtäviin. Tästä syystä moni paheksuu hiljaa nykyistä kenraalia sekä ruhtinatarta ja yleinen mielipide on, että näiden tulisi avioitua mitä pikimmin.

 

Järjestetyistä avioliitoista johtuen myös rakastajien pitäminen on haltioiden keskuudessa hyvin yleistä, joskaan siitä ei puhuta julkisesti. Haltiat lisääntyvät harvoin ja yksilapsisuus on todella yleistä. Samaa sukupuolta olevien avioliittoja ei hyväksytä ja moni ei-hetero päätyykin kulissiavioliittoon. Moniavioisuutta ei myöskään hyväksytä.

 

Ihmiset

 

Ihmisillä avioliiton merkitys ei ole niinkään poliittinen tai taloudellinen. Rakkausavioliitot ovat varsin yleisiä, joskin joitain järjestettyjäkin liittoja on. Ihmisille on tärkeää saada rodun lukumäärä nousuun, jonka vuoksi perheet ovat usein suuria. Yksinhuoltajien olot ovat melko heikot, mutta yhteisöillä on tapana pitää huolta toisistaan. Samaa sukupuolta olevien liitot ovat harvinaisia, mutta eivät varsinaisesti kiellettyjä. Samaa sukupuolta olevat pariskunnat saattavat myös kasvattaa orvoiksi jääneitä lapsia. Moniavioisuutta ei juurikaan esiinny.

 

Kääpiöt

 

Kääpiöiden keskuudessa rakkausavioliitot ovat kaikkein yleisimpiä. Järjestettyjä liittoja on lähinnä vain korkeimmilla aatelisilla tai kuninkaallisilla.

Samaa sukupuolta olevien liitotkaan eivät ole harvinaisia tai paheksuttuja.